هتل ۵ ستاره سیرجان

هتل ۵ ستاره سیرجان درابعاد بسیار وسیع در حال راه اندازی است . این هتل یکی از بزرگترین پروژه های در حال احداث ایران است . هتل امکانات رفاهی بسیار فراوانی دارد و امید است تا شهریور سال ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد
هتل ۵ ستاره سیرجان

تصاویر