هتل‌های فرودگاه بین‌المللی امام

هتل‌های فرودگاه بین‌المللی امام

اهم اقدامات انجام‌شده · انعقاد قرارداد با 24 شرکت هواپیمایی بین‌المللی از 28 شرکت فعال در فضای هوایی ایران جهت اقامت کادر پرواز و مسافرین. · عقد قرارداد با 94 آژانس مطرح در ایران جهت اقامت مسافران. · راه‌اندازی تور شهری مسافرین جهت گروه‌های پروازی مقیم ...

جزئیات بیشتر