منشور رکسان

منشور رکسان

ما متعهدیم که با بهره گیری از خرد جمعی با تعهد و تخصص در راستای توسعه صنعت گردشگری به طور عام و صنعت هتل داری به طور خاص فعالیت نماییم. 
ما با التزام به شایسته‌سالاری، مسئولیت‌پذیری، خلاقیت و نوآوری برای گسترش فعالیت های حرفه ای خود عمل نماییم.
ما بر این باوریم که تعهد، دانش، تخصص، تجربه، احساس مسئولیت، ابتکار، خلاقیت، عشق و علاقه موجب رشد و پویایی شرکت رکسان خواهد بود.
ما به سلامت جسم و روح همکاران خود اهمیت می‌دهیم و کوشش می‌کنیم رفتاری مبتنی بر صداقت، همدلی، اعتماد و همکاری در همه عرصه ها داشته باشیم. 
ما رعایت آراستگی‌، ادب‌، نظم، پاسخگویی و ارتقای اخلاق حرفه ای را اصل اساسی در سازمان می دانیم.
 رویکرد اساسی ما ارائه خدمات استاندارد در صنعت هتل داری و افزایش بیشترین رضایتمندی در مشتریان است.
 رعايت نظم و انضباط كاري، حضور به موقع و منظم در محل كار، وقت‌شناسي و مسئوليت‌پذيری رعايت صداقت، امانت داری و رازداری در مورد اطلاعات و مسايل شغلي  پشتكار و جديت در انجام وظايف و مسئوليت‌ها با رعايت سرعت عمل، دقت و صحت در پيگيری امور محوله توجه به ايده‌ها و افكار جديد و سازنده و تلاش منطقي برای اجرايي کردن آنها حفظ روحيه انتقادپذيری و همچنين توجه و پذيرش انتقادات و پيشنهادهای سازنده ديگران از اصول ماست.
منشور رکسان