مشاوره و راه اندازی

احداث، راه اندازی و مدیریت و بهره برداری هتل موضوعی کاملا تخصصی است و در صورت عدم توجه به مبانی علمی آن، بسیاری از پروژه های اقامتی با شکست روبرو خواهند شد. با توجه به اهمیت این موضوع یکی از خدمات شرکت رکسان، ارائه خدمات مشاوره در زمینه معماری، مشاوره اقتصادی، مشاوره فنی و ... برای راه اندازی هتل می باشد.
رویکرد شرکت رکسان در این زمینه امکان سنجی استاندارد برای مکان یابی هتل ها، تعیین نوع و سطح هتل بر اساس جامعه هدف، تهیه طرح توجیه اقتصادی برای راه اندازی هتل، ارائه خدمات مشاوره برای تعیین فضاهای هتل و ارتباط آن ها با هم ازجمله آشپزخانه، انبارها، اتاق ها، فضاهای عمومی، فضاهای ورزشی و ... در فاز ۱ و ۲ معماری می باشد.
مشاوره و راه اندازی