ظرفیت های شرکت رکسان در تامین و تجهیز

شرکت رکسان به عنوان اولین زنجیره تامین در صنعت گردشگری و هتلداری در ایران با بهره گیری از برترین مدلهای موجود زنجیره‌های تامین و متناسب با نیازمندی‌ها والزامات صنعت گردشگری بالاخص هتل‌های کشور و مجموعه‌های پذیرایی اقدام به ارائه خدمات متنوع در این خصوص نموده است .
در معرفی این خدمات می توان به موارد زیر اشاره نمود:
الف) تامین تجهیزات و راه اندازی مجموعه‌های گردشگری:
۱-بررسی پروژه و استخراج چک لیست ملزومات و تجهیزات مورد نیاز هتل منطبق برالزامات و استانداردهای کشوری.
۲-طراحی و دیزاین داخلی هتل در بخشهای مختلف آن.
۳-خرید تجهیزات مورد نیاز از تولیدکنندگان یا تامین کنندگان مورد تایید شرکت رکسان و بر اساس طراحی و کیفیت مورد نظر.
۴-بهره مندی از منابع مالی بانکی با نرخ مطلوب جهت فایننس مشتریان و به عبارت بهتر فروش اقساطی ۱ الی ۳ ساله تجهیزات به هتل‌ها یا مجموعه‌های پذیرایی متقاضی.
۵-نصب ، تجهیز و راه اندازی تجهیزات تامین شده با رعایت تمامی استانداردهای کیفی.
ب) تامین مواد و اقلام مصرفی هتلی یا مجموعه های پذیرایی:
۱-دریافت چک لیست اقلام مورد نیاز متقاضی و ارائه فاکتور فروش بر اساس قیمت و کیفیت مطلوب از شرکت‌های تامین کننده یا تامین کننده مورد تایید.
۲-خرید اقلام مورد توافق
۳-ایجاد ساختار فروش اقساطی ۳ الی ۶ماهه با نرخ مطلوب بانکی برای متقاضیان.
ظرفیت های شرکت رکسان در تامین و تجهیز